Home » Чудна Средба by Митко Маџунков
Чудна Средба Митко Маџунков

Чудна Средба

Митко Маџунков

Published
ISBN :
Enter the sum

 About the Book 

Маџунков е роден во Струмица на 19 март 1943 година. Основно и средно образование завршува во родниот град, а дипломира на Филолошкиот факултет во Белград на групата општа книжевност и теорија на книжевноста. По дипломирањето останува да живее воMoreМаџунков е роден во Струмица на 19 март 1943 година. Основно и средно образование завршува во родниот град, а дипломира на Филолошкиот факултет во Белград на групата општа книжевност и теорија на книжевноста. По дипломирањето останува да живее во Белград. Работи во Библиотеката на град Беград. Автор е на книгите: раскази - Чудна средба (Белград 1970), Уби го зборливото куче (Белград 1973), Над троскотот облаци (Скопје 1974), Мирисот на земјата (Скопје 1984). Куси прози: Меѓата на светот (Скопје 1990), Бегството и повторното раѓање на зографот, Дрвото на Нарајана (Скопје 1998). Романи: Кула на Ридот (Скопје 1981), Домот на Александар (Скопје 1992), Кон другата земја (Скопје 1993). Автор е на повеќе драми изведувани на театарските сцени и објавувани во посебни книги. Добитник е на наградата „Рациново признание“.